Usługi termowizyjne wykonywane przed złożeniem reklamacji


Zdarza się, że klienci jakiejś firmy budowlanej nie są zadowoleni z wykonanych przez nią usług, a wówczas przysługuje im prawo do złożenia reklamacji. Jednak każda reklamacja musi zostać dobrze uzasadniona, dlatego dobrze jest wykonać badania kamerą termowizyjną poznań w tych częściach domu, w których mogły zostać źle zamontowane jakieś części instalacji. W trakcie przeprowadzania takich badań wykonane zostaną zdjęcia termowizyjne poznań, które potem będą analizowane przez fachowców. 

Jeżeli przeprowadzane badania wykażą, że rzeczywiście zostały popełnione jakieś błędy w pracach budowlanych czy instalacyjnych, to wówczas będzie można liczyć na otrzymanie odszkodowania czy bezpłatną naprawę źle wykonanych połączeń instalacyjnych. Różne usługi termowizyjne poznań obejmują także możliwość sprawdzenia pracy kolektorów słonecznych czy sprawdzenia szczelności przewodów kominowych. Dlatego badania termowizyjne poznań wykonywane są obecnie w wielu nowych budynkach mieszkalnych.